Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır.

Mustafa KeMAL ATATÜRK

TÖVİŞ YÖNETİM KURULU

Başkan Feray ATALAY

Başkan Yardımcısı Nesrin ÖZSARI

Sayman Sultan GÜNEŞ

Halkla İlişkiler Melike KARAAYVAZ

Basın Yayın Ramazan YAKICI

Denetleme Kurulu Gazanfer ERYÜKSEL