Yönetim Kurulumuz

Başkan Feray ATALAY

Başkan Yardımcısı Emine Burçin ÖÇELİK TORUN

Genel Sekreter Nesrin ÖZSARI

Sayman Sultan GÜNEŞ

Basın Yayın Güray KARAAYVAZ

Denetleme Kurulu

Ramazan YAKICI

Hikmet YILMAZ

Mustafa ÖZTÜRK