Başkanın Mesajı

Türkiye öğrenci velileri işbirliği derneği; ülkede yaşayan herkesin çağdaş, bilimsel, laik, demokratik, eşit, parasız, nitelikli eğitim hakkı olduğunu savunmaya, bu hakkın yaşama geçirilmesi için mücadele etmeyi,                                                 

Okul Aile Birliği tüzüklerine uygun olarak, tüm velilerin katılımı ve demokratik ilkeler doğrultusunda çalışmalarının sağlanmasını,

Özellikle öğretmen veli dayanışmasını ve işbirliğini sağlayarak eğitim öğretimin niteliğinin yükseltilmesini amaçlamaktayız.

Bugün sınava dayalı değil sorgulayan, uygulayan, bilimsel düşünmeye ve üretime dayalı bir eğitim sisteminin gerekliliği kaçınılmaz hale gelmiş, sınav skandallarıyla oluşan güvensizlik ortamı öğrenciler, veliler ve kamuoyunda şüpheler yaratmıştır. Yapılan bu olaylar neticesinde;

Sizleri TÖVİŞ bünyesinde örgütlenmeye duyarlı olmaya çağırıyoruz. 

Töviş Yönetim Kurulu Başkanı

Feray ATALAY